مقدمات احضار جن/بخش اول/ واجبات(1):

دوستان عزیز در پستهای قبلی هم در این مورد به صورت پراکنده صحبتهایی شد، برای همین زیاد طولش نمی دم. فقط بدونین که کسی که می خواد جن مسلمان احضار کنه و از این جن نفع مادی،معنوی و معرفتی ببره، باید یه شرایطی رو داشته باشه:

1) نماز خوان باشه: منظور از نمازخون بودن، پایبند بودن به نمازهای واجبه، البته خوندن نمازهای مستحبی از جمله نماز شب که اهم نمازهای مستحبیه؛ برای موفقیت خیلی خیلی مؤثره؛

2) اهل دروغ و دغل نباشه: جنها موجودات حساسی هستند، و احساساتشان زود جریحه دار می شه و اگه ناراحت بشن گوش آدم رو می کشن. کسانی که می خوان با یه جن رابطه داشته باشن، باید بدونن که خیلی وقتها جنها در خلوت اونها حاضرن برای همین نمی شه بهشون دروغ گفت چون امکان داره بفهمن که اون موقع واویلاست...

3) اهل تصدق باشن: کمک به نیازمندان و دادن صدقه هم از کارهایی هست که پیشرفت در امر سلوک و ماورالطبیعه(البته شرعیش) رو تسریع می کنه؛

البته خصلتهای نیکو زیاده اما می خوام تو یه کلمه سروتهش رو هم بیارم: به واجبات پایبندی کامل و نسبت به محارم(کارهای حرام) انزجار کامل.

یا علی!

/ 2 نظر / 72 بازدید
علی

منو به شاگردی میپذیری استاد؟

مهلا

اگه ازین اظهار های کوچیک مثل سوال و پرسش داشته باشیم و نماز خون هم زیاد نباشیم مشکلی داره؟[اضطراب]